सोलापूर येथील ७९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनातील परिसंवादात वाचलेला निबंध : जानेवारी २७-२९, २००६

सॅन होजे, अमेरिका येथील पाहिल्या विश्व मराठी साहित्य संमेलनातील परिसंवादात वाचलेला निबंध : फेब्रुवारी १४-१६, २००९