रेवा आमची
सगळ्यांना वेड लावते
गोड गोड हसते
मोठे मोठे डोळे करून
बोलत राहते
आई म्हणते, बाबा म्हणते
फोनवर आमच्याशी
बोलता बोलताच
आम्हाला ‘बाय’ करून टाकते.

सौ. उषा प्रभुणे
उदगीर, भारत
शनिवार, ऑगस्ट १०, २००२

© २००६ सौ. उषा अरुण प्रभुणे
© 2006 Usha Arun Prabhune

इमेल / E-Mail: usha_prabhune @ yahoo.com