या हो या, आमच्याकडे या
आमच्याशी कुणीतरी खेळायला या
आम्ही आहोत गोरे गोरे पान
डोळे आमचे मोठे मोठे छान
गाल आमचे मऊ मऊ आहेत
ओठ आमचे लाल लाल आहेत
तुमचे आमचे जमेल वाटते
खेळ छान होईल वाटते
तुम्हाला एक सांगू का ?
ऐकून आमचे घ्याल का ?
आजोबा आमचे भारतात आहेत
पाहायला आम्हाला येणार आहेत
आमच्याशी ते बोलणार आहेत
आमच्याशी ते खेळणार आहेत
आजोबा आमचे आले
पाहुणे सगळे जमले
बारसे आमचे झाले
आत्याने नाव ठेवले
‘रेवा’ नाव आवडले का ?
कानात आमच्या सांगाल का ?
अन् पप्पी आमची घ्याल का ?

सौ. उषा प्रभुणे
सॅन होजे, अमेरिका
एप्रिल, २००१

© २००१ सौ. उषा अरुण प्रभुणे
© 2001 Usha Arun Prabhune

इमेल / E-Mail: usha_prabhune @ yahoo.com