भांड भांड भांडतोस
रुसून बसतोस
समजूत काढली की
खुद्कन हसतोस
स्वतःच्या वागण्याचे
समर्थन करतोस
तुझ्या या वागण्याने
मी सुखावून जाते
तुला सर्वस्व अर्पण करून टाकते.

सौ. उषा प्रभुणे
उदगीर, भारत
फेब्रुवारी, २००३

© २००३ सौ. उषा अरुण प्रभुणे
© 2003 Usha Arun Prabhune

इमेल / E-Mail: usha_prabhune @ yahoo.com