प्रसिद्धी: लोकसत्ता, चतुरंग पुरवणी, शनिवार, सप्टेंबर २७, २००८

प्रसिद्धी: लोकसत्ता, चतुरंग पुरवणी, शनिवार, डिसेंबर २०, २००८

प्रसिद्धी: पाहिले विश्व मराठी साहित्य संमेलन स्मरणिका, फेब्रुवारी १४-१६ २००९

प्रसिद्धी: लोकसत्ता चतुरंग पुरवणी, शनिवार, मार्च २८, २००९

प्रसिद्धी: लोकसत्ता, चतुरंग पुरवणी, शनिवार, मे २३, २००९

प्रसिद्धी: वाङ् मयविमर्श डॉ. अरुण प्रभुणे सद्भावग्रंथ, रविवार, सेप्टेंबर ६, २००९

प्रसिद्धी: लोकसत्ता, चतुरंग पुरवणी, शनिवार, नोव्हेंबर २८, २००९